Τα social media είναι ίσως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τάση που χρησιμοποιείται με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισιμότητας, επισκεψιμότητας και διαφήμισης προϊόντων.