Στρατηγική Ανάπτυξης Νέων. Προϊόντων.Ανάπτυξη νέων προϊóντων μπορεί να κάνει μία εταιρεία να έχει μεγάλη αναγνωριστιμότητα.Brand awarness