Εταιρική ταυτότητα αυξημένης δυναμικής και αναγνωσιμότητας!

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρίας και είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας. Δώστε στην επιχείρησή σας την εικόνα που αξίζει δημιουργώντας μια εταιρική ταυτότητα αυξημένης δυναμικής και αναγνωσιμότητας!

Σχεδιάζεται και υλοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σύμφωνη με το “προφίλ” της εταιρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας, αντικατοπτρίζει το ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της και οφείλει να την διαφοροποιεί και να την αναδεικνύει.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:
Λογότυπο
Επαγγελματική Κάρτα.
Εταιρικό μήνυμα-slogan
Παρουσιάσεις
Επιστολόχαρτα
Φάκελοι
Folder
Μπλοκ σημειώσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ