Το στρατηγικό μήνυμα ενός brand, λοιπόν, είναι η σημαία του.Αναλαμβάνουμε τη στρατηγική προώθηση της επιχείρησής .