Ανασύνταξη δυνάμεων και ενισχύση για παροχή καινοτόμων λύσεων της εταιρίας ώστε να παραμείνει ισχυρή και ανταγωνιστική στο επιχειρηματικό περιβάλλον.