Ανάπτυξη νέων ιδεων , κατάστρωση στρατηγικής Marketing και Επιχειρηματική Ανάλυση. Δημιουργούμε προιόντα και υπηρεσίες με επιτυχία.